MIGUEL ÁNGEL HERRERA


Miguel Ángel Herrera, Gasteiz, 1968
“IZENBURURIK EZ”
Teknika mistoa
Abangoardia utopikoaren adierazpena, edo batek zein bestek berdin-berdin erabil dezakeen etiketa politikoa? Euskadiko giro soziopolitiko beti konplexuan une bat iritsi zen, non eragile politiko polarizatuenetatik inortxok ere ez zuen bere konfort-gunetik ateratzeko ahaleginik egiten. Nor bere “koherentzia” gartsuan harrapatuta, muturrekoek biribila ixten zuten. “Ezagutzen ez dan ona baino, ezagutzen dan txarra hobe”.... horra garai haietako espiritua laburbiltzen zuen kontsigna antzua.
 

“SIN TÍTULO”
Técnica mixta
Representación mítica de una vanguardia utópica para unos; etiqueta política indistintamente extrapolable para otros. Llegó un momento, en el siempre complejo escenario sociopolítico de Euskadi, que parecía darse la paradoja, en la cual, ninguno de los más polarizados agentes politicos prefería salir de su zona de confort. Los extremos en su vehemente “coherencia” cerraban el circulo y parecían converger coyunturalmente. “Más vale malo conocido que bueno por conocer” aparentaba ser la estéril consigna.